Dấu gạch ngang, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm là những dấu câu có “uy lực” trong câu. Chúng tạo sự rõ ràng và thu hút sự chú ý vào các bộ phận của câu và cải thiện “dòng chảy” nhưng lại không nên được sử dụng quá nhiều. Các bạn cùng tìm hiểu cách dùng chi tiết qua bảng thông tin dưới đây:

Ảnh: Ucan.vn

Bài test nhỏ dành cho các bạn luyện tập: 

A hay B là đúng?

1. (A) Reptiles, I have experienced, are extremely dangerous

(B)  Reptiles: I have experienced, are extremely dangerous

2. (A) Swimming parallel to the beach, which is what I do, is the best way to escape a riptide.

(B) Swimming parallel to the beach – which is what I do, is the best way to escape a riptide.

3. (A) Today was a warm – balmy day at the beach

(B) Today was a warm, balmy day at the beach

4. (A) China, Korea, Japan: We visited them all

(B) China, Korea, Japan, we visited them all

5. (A) We traveled to Sydney, Australia; Hanoi, Vietnam and Rome, Italy.

(B) We traveled to [Sydney, Australia] [Hanoi, Vietnam] and [Rome, Italy].

.
.

.

.

.

.

Đáp án:

  1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. A

Đức Hải (tổng hợp)