Giao tiếp giỏi là một nghệ thuật, người giao tiếp giỏi là một nghệ sĩ. Chỉ một lỗi lầm nhỏ mà bạn không chú ý vào cuộc nói chuyện thì bạn sẽ bị đánh giá ngay là “vô duyên”.

Tất nhiên, bạn chẳng cần phải trở thành bậc thầy giao tiếp để làm hài lòng tất cả mọi người nhưng ít nhất với 10 bí quyết này, bạn sẽ thoải mái hơn khi gặp gỡ người khác.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Bí quyết 1: Đừng làm nhiều việc cùng một lúc

Number one: Don’t multitask.

Bí quyết 2: Đừng luôn cho mình đúng

Number two: Don’t pontificate.

Image result for Everyone you will ever meet knows something that you don
Bill Nye nói: “Mỗi một người bạn gặp đều biết thứ gì đó mà bạn không biết.” (Ảnh: AZ Quotes)

Bí quyết 3: Sử dụng những câu hỏi mở

Number three: Use open-ended questions.

Image result for Use open-ended questions.
Hãy luôn đặt ra các câu hỏi mở khi giao tiếp. (Ảnh: Halsey Schools)

Bí quyết 4: Thuận theo tự nhiên

Number four: Go with the flow

Bí quyết 5: Nếu không biết thì hãy nói thật đi.

Number five: If you don’t know, say that you don’t know.

Bí quyết 6: Đừng đánh đồng trải nghiệm của mình với người khác.

Number six: Don’t equate your experience with theirs.

Bí quyết 7: Không lặp lại điều đã nói.

Number seven: Try not to repeat yourself.

Không lặp lại điều đã nói (Ảnh: thegioitre)

Bí quyết 8: Loại bỏ cỏ dại.

Number eight: Stay out of the weeds.

Bí quyết 9: Không phải cái cuối cùng nhưng là quan trọng nhất: Lắng nghe. 

Number nine: This is not the last one, but it is the most important one. Listen.

Bí quyết 10: Đừng dài dòng, hãy ngắn gọn.

One more rule, number 10, and it’s this one: Be brief.

Thiện Nhân