Chúng ta thử xem liệu một số “phát hiện” dưới đây có thú vị không nhé.

1. Why is it called chicken fingers if chickens don’t have fingers?

Vì sao chúng ta lại gọi món gà rán là “chicken fingers” (những ngón tay của gà) trong khi gà không có ngón tay?

2. Why is “W” called a double-u if it’s two Vs put together?

Vì sao chúng ta gọi “w” là “chữ u gấp đôi” trong khi chữ “w” là do hai chữ “v” tạo thành?

3. Why do people always moan while stretching?

Vì sao chúng ta thường rên rỉ khi vươn vai, giãn người?

4. Why does the space bar make a louder sound than the rest?

Vì sao phím cách (Space) tạo ra âm thành lớn hơn so với những phím còn lại?

5. Why do we call it a “pair of pants if there is only one?

Vì sao chúng ta gọi “a pair of pants” (một cặp quần) trong khi nó chỉ là một cái quần?

6. Why do grades go A, B, C, D, F? Where is E?

Vì sao điểm số đi từ A, B, C, D rồi F? Điểm E ở đâu?

7. Why do we press harder on the remote when the batteries are dead?

Vì sao chúng ta thường ấn nút điều khiển mạnh hơn khi hết pin?

8. Why does the dentist talk to you if you can’t respond?

Vì sao nha sĩ nói chuyện với bạn trong khi bạn không thể trả lời?

9. Why do people say “head-ups” when you should duck?

Vì sao mọi người luôn nói “ngẩng đầu lên” vào những lúc chúng ta nên cúi đầu xuống?

10. Why do cartoon characters wear the same thing every single episode?

Vì sao các nhân vật hoạt hình luôn ăn mặc một kiểu trong mỗi tập phim?

Sưu Tầm

Từ Khóa: