Best (n)- /best/: thứ tốt nhất, điều tốt nhất, cái tốt nhất

Able (adj)- /’eibl/: có năng lực, có khả năng

Handle (v)- /’hændl/: xử lý, giải quyết

Worst (n)- /wə:st/: xấu nhất, tồi nhất

 

To be the best, you must be able to handle the worst – Wilson Kanadi

Để trở thành người tốt nhất, bạn phải có khả năng giải quyết điều tồi tệ nhất

 

Từ Khóa: