ego (n) – /´egou/ – cái tôi, bản ngã

evaporate (v) – /i´væpə¸reit/ – làm bay hơi

dilute (v) — /dai’lju:t/ — pha loãng

sorrow (n) — /’sɔrou/ — sự buồn phiền

filter (v) — /’filtə/ — lọc

taste (v) — /teist/ — thưởng thức

Life is like making tea! Boil your ego, evaporate your worries, dilute your sorrows, filter your mistakes and get a taste of happiness…

Cuộc sống cũng giống như cách pha trà! Hãy đun sôi cái Tôi của bạn, Làm bay hơi mọi Lo Lắng, Pha loãng mọi buồn phiền, Lọc đi mọi sai lầm, và Bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc.

Từ Khóa: