Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Trư Bát Giới từng là Thiên Bồng Nguyên soái trên thiên đình, thống lĩnh 8 vạn thủy binh. Tuy nhiên trong một lần say rượu, nguyên soái đã mạo phạm Hằng Nga nên bị phạt đánh 2.000 roi và đày xuống nhân gian, chuyển sinh vào kiếp yêu tinh “nửa người, nửa heo”.

Pigsy, now a monster among men, makes his new home in a cave on Fuling Mountain. One day, the Goddess Guan Yin happens by. She is en route to the Tang Dynasty capital, searching for people willing to make a dangerous journey westward to collect Buddhist scriptures. Guan Yin convinces the remorseful Pigsy to become a monk and join the quest. “Wait for the other pilgrims,” she tells him.

  • search for: tìm kiếm

Lúc này, Trư Bát Giới là yêu tinh sống tại một hang động ở núi Phù Lăng. Một hôm nọ, Bồ Tát Quán Âm xuất hiện tại kinh đô Trường An để tìm người sẵn sàng tham gia hành trình gian nan đến Tây Thiên thỉnh kinh Phật. Bồ Tát mong muốn Trư Bát Giới ăn năn sám hối, trở thành hòa thượng đến Tây Thiên. Bà bảo: “Hãy ở đấy đợi những hòa thượng khác”.

Ảnh: Soha

But the lustful Pigsy has a hard time mending his ways. He goes to nearby Gaolao village, where he tries kidnapping a young lady, planning to force her into marrying him.

  • force sb into Ving/force sb to V: bắt ai làm gì

Trư Bát Giới vốn háo sắc nên ngựa quen đường cũ. Y đến làng Cao Lão để bắt cóc con gái nhà người ta rồi cưỡng hôn.

Ảnh: danviet

Just at that moment, the Monkey King and Tang Monk, already on their quest, pass by. Seeing Pigsy’s evil scheme, the magical Monkey King fights and defeats him. Just then it is discovered that he and the Monkey King are, in fact, intended to be brethren on the same journey. On the spot, Pigsy converts and becomes a disciple of the Tang Monk, setting off with him and the Monkey King toward ancient India.

  • in fact: trên thực tế
  • convert: thay đổi
  • set off: lên đường, khởi hành

Đúng lúc đó, thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đang trên đường đi thỉnh kinh, đã ghé đến nơi này. Phát hiện âm mưu của yêu quái, lão Tôn đã ra tay trừ bạo, bắt được Trư Bát Giới. Sau khi phát hiện ra hai người họ sẽ là sư huynh đệ cùng tham gia hành trình thỉnh kinh, Bát Giới lập tức thay đổi thái độ, bái kiến và trở thành đồ đệ của Đường Tăng, cùng khởi hành thẳng tiến đến vùng Ấn Độ cổ.

The worldly name for Zhu Wuneng is Zhu Bajie. Bajie literally means eight precepts.

“Bát Giới” là tám giới cấm đối người tu luyện trong Phật giáo.

  • eight precepts: bát giới (tám giới cấm)

The main teachings of Sakyamuni are “Precept, Samadhi, Wisdom”. The very first is precept. There are things that the Buddhist school asks its disciples to give up: the most basic are killing, stealing, lusting, lying, and drinking. Rules for precept are to make sure that cultivators do not make mistakes and add unnecessary burdens to
themselves.

  • Precepts, Samadhi, Wisdom: Giới, Định, Huệ
  • killing, stealing, lusting, lying, and drinking: sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu

Căn bản Pháp của Thích Ca Mâu Ni giảng đó là “Giới, Định, Huệ”. Đầu tiên phải là thủ giới. Phật giáo yêu cầu các đệ tử phải thủ rất nhiều giới, trong đó ngũ giới căn bản nhất là: sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Các giới luật được soạn ra để đảm bảo rằng người tu sẽ không mắc sai phạm và thêm vào những chướng ngại trên con đường tu luyện.

Zhu Bajie represents the normal cultivators. He dreamed about the wonders of the right fruit and kept an eye on the
little gains in daily life. Just like Laozi said, “When an average person hears it, this person will practice it on and off”.

Trư Bát Giới đại diện cho những người tu luyện phổ thông. Một mặt những người này biết được rằng tu thành chính quả là điều mỹ diệu, một mặt lại không muốn vứt bỏ những lợi ích nhãn tiền. Đúng như Lão Tử đã giảng: “Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn nhược vong”.

Lam Vy (Tổng hợp)