Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Mở đầu tác phẩm đã kể về tảng đá Tiên trên Hoa Quả Sơn. Một hôm tảng đá nứt đôi và sinh ra một quả trứng đá tròn, gặp gió hóa thành một con khỉ đá. Như vậy, Thạch Hầu được tạo ra từ linh khí của Trời Đất. Sự ra đời của nó đã khiến một khối năng lượng lớn được phóng thích ra làm rung động cả Trời đất, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải chú ý.

Ngay từ khi sinh ra, Thạch Hầu đã có thể nhìn được đến Thiên Đình. Không lâu sau, nó trở thành Hầu Vương trên Hoa Quả Sơn, động Thủy Liêm, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Tuy nhiên, với một căn cơ rất tốt, nó muốn được tu Đạo, đắc Đạo và đã bái Tổ Sư Bồ Đề làm Sư Phụ.

Hỗn thế ma vương trú tại Thủy tạng động (ở hướng bắc của Hoa Quả sơn) là yêu quái đầu tiên xuất hiện trong Tây Du Ký mà Thạch Hầu cần đánh bại. Hỗn thế ma vương này chính là tượng trưng cho ma tính mà người tu luyện cần trừ bỏ.

Tôn Ngộ Không đánh bại Hỗn thế ma vương (Ảnh chụp từ youtube)

If anyone wants to achieve something, he must overcome his own inertia and take things seriously. The stone monkey is very diligent, which is the minimum quality for a cultivator, besides having self control and being clearheaded.

Nếu bất cứ ai muốn đạt được điều gì, trước tiên họ phải vượt qua sức ì của chính họ và tiêu diệt những tư tưởng hỗn loạn. Thạch Hầu rất tinh tấn, đó chính là phẩm chất của một người tu luyện. Trước tiên là ước thúc tự ngã, bảo trì thanh tỉnh, không thể bảo sao làm vậy, nước chảy bèo trôi.

Một số từ vựng cơ bản:

Journey To The West: Tây Du Ký – /ˈdʒɝː.ni/ /tuː/ /ðə/ /west/

Thạch Hầu: Stone Monkey – /stoʊn/ /ˈmʌŋ.ki/

Trời Đất: Cosmos – /ˈkɑːz.moʊs/

Ngọc Hoàng Thượng Đế: Heaven and Earth – /ˈhev.ən/ /ən/ /ɝːθ/

Thiên Đình: Heaven – /ˈhev.ən/

Hầu Vương: the king of all the monkeys – /ðə/ /kɪŋ/ /əv/ /ɑːl/ /ðə/ /ˈmʌŋ.kiz/

Hoa Quả Sơn: the Flower-and-Fruit Mountain – /ðə/ /ˈflaʊ.ɚ/ /ən/ /fruːt/ /ˈmaʊn.tə/

Đạo: the Tao 

Ma quỷ: demon – /ˈdiː.mən/

Hỗn thế ma vương: Mess-around demon – /mes/ əˈraʊnd/ /ˈdiː.mən/

Trúc Mai