Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Sau khi được giải thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không trở thành người hộ tống Đường Tam Tạng và gặp phải 6 tên cướp.

After Sun Wukong was released from the Wuxing Mountain, he became the protector of Tang Xuanzang. The first things he encountered were six bandits who blocked their way. He killed all of them. The names of these six bandits are: Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body, and Notions. In the community of cultivators, they are called the six bandits. These are the problems that should be taken care of in the beginning of one’s cultivation.

  • Eyes: đôi mắt
  • Ears: đôi tai
  • Nose: mũi
  • Tongue: lưỡi
  • Body: thân
  • Notion: ý
  • six bandits: lục căn

Khó khăn đầu tiên mà Ngộ Không gặp phải là sáu tên cướp chặn đường đi. Ngộ Không đã giết tất cả bọn chúng. Tên của sáu tên cướp là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý. Trong giới tu luyện, chúng thường được gọi là lục tặc (lục căn). Đó là những vấn đề căn bản nhất tất yếu phải giải quyết khi bắt đầu con đường tu luyện.

Tôn Ngộ Không đã đánh chết 6 tên cướp (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

Human beings are affected by their growing-up environments, which are getting worse as time goes on. However, that is the unchanging rule of formation, maintenance, and degeneration. When human beings strengthen their righteous thoughts to eliminate the interference from the six bandits, those human beings will gain an understanding heart. Tang Xuanzang did not like what Wukong did and criticized him for taking too many lives. You see, the human reasoning in this world is turning things upside down!

  • be afftected by: bị ảnh hưởng bởi
  • criticize sb for st: chỉ trích ai vì làm gì
Sư phụ oán trách Ngộ Không vì đã sát sinh quá nhiều (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

Một người thường kia bị tác động bởi hoàn cảnh diễn ra xung quanh, theo thời gian hoàn cảnh đó đang ngày trở lên bại hoại. Nhưng, nó là quy luật tất yếu của vũ trụ: thành, trụ, hoại, diệt. Khi một cá nhân tăng cường chính niệm để hạn chế sự can nhiễu của lục căn (lục tặc), cá nhân này sẽ nhận được sự hiểu biết và trí huệ. Đường Tam Tạng đương nhiên không vừa lòng với những gì Ngộ Không đã làm, oán trách Ngộ Không vì đã sát sinh quá nhiều nhân mạng. Có thể thấy rằng, cái lý của người thường trong thế gian này là hoàn toàn đảo ngược.

Lam Vy (Tổng hợp)