Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Thầy trò Đường Tăng đi qua quận Phượng Tiên nước Thiên Trúc và thấy ở đây đã bị hạn hán nhiều năm. Cuộc sống của người dân rất vất vả.

There were many natural disasters in Feng-Xian County. It didn’t rain for a long time. The people here were very hard. Sun Wukong did an investigation and found out the real cause: People had offended the divine beings in Heaven.

Quận Phượng Tiên (nước Thiên Trúc) gặp phải thiên tai nghiêm trọng. Trời không mưa trong một thời gian dài. Người dân rất cực khổ. Tôn Ngộ Không sau khi điều tra đã biết được nguyên nhân thực sự: Người dân vùng ấy đã chọc giận các thiên thần.

So often, whatever science cannot explain will be called natural phenomena. See how little science can do! Actually, true cultivators are very clear about this. It is not natural phenomena but the result of cause and effect.

Những điều khoa học không thể giải thích đều bị gọi là “hiện tượng tự nhiên”; như vậy có thể thấy được khoa học là hạn chế như thế nào. Thực ra người chân chính tu luyện đều biết rằng hoàn toàn không tồn tại cái gọi là “hiện tượng tự nhiên”, đều là nhân quả tương báo.

Cultivators have the responsibility to educate the sentient beings and help them to become compassionate. This not only maintains the rules of the universe but also helps one accumulate some virtue.

Người tu luyện có trách nhiệm giáo hóa chúng sinh, giúp họ đi theo cái thiện. Điều này không chỉ là tự giác duy hộ trật tự vũ trụ, mà còn là tích lũy công đức cho chính mình.

Mai Vy (Tổng hợp)

Xem thêm: