Vừa ôn tập lại các từ để hỏi, vừa giải trí những ngày nghỉ Tết, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. What – /wɑːt/: cái gì, gì

What is your major?
Con học ngành gì vậy?

What are you going to do after graduating?
Con có dự định gì sau khi tốt nghiệp?

What is your current salary? Do you earn a lots with your job?
Lương con được bao nhiêu? Chắc được nhiều lắm nhỉ?

2. How – /haʊ/: như thế nào

How long do you plan to be single like this?
Con định FA như thế này đến bao giờ?

3. When – /wen/: khi nào

When are you going to get married?
Khi nào định cưới hả con?

When are you going to buy a house?
Khi nào con định mua nhà?

4. Where – /wer/: ở đâu

Where are your working?
Giờ con làm ở đâu rồi?

5. Why – /waɪ/: tại sao

Why are you so fat?
Sao con béo thế?

Why are you still single?
Sao giờ vẫn ế hả con?

Thảo An