Chúng ta hay có thói quen vứt đi những đồ đạc bị nứt vỡ, đơn giản là vì nó không còn sử dụng được hoặc không còn đẹp nữa! Tuy nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên với cách xử lý đồ nứt vỡ của người Nhật và thông điệp đằng sau đó là gì?

videoinfo__video3.dkn.tv||__

When a bowl is broken in Japan, it’s put back together with the cracks being filled with gold, creating a beautiful lining. This is to emphasize the beauty in what was once broken. They believe when something has suffered damage and has a history, it makes it more beautiful.

Ở Nhật Bản, khi một cái bát bị vỡ, nó sẽ được gắn lại với nhau bằng cách lấp đầy những khoảng trống bằng vàng và tạo ra những đường hoa văn tuyệt đẹp. Thông điệp đằng sau đó chính là muốn nhấn mạnh vẻ đẹp nằm ở những chỗ bị rạn nứt. Họ tin rằng khi một thứ nào đó bị hư hỏng đều có nguyên do, có câu chuyện đằng sau nó. Điều đó càng khiến nó trở nên đẹp hơn.

And the same goes for human beings. Everything that you’ve been through doesn’t make your life uglier. Although it may seem that way when we’re going through it. It’s up to us to choose to paint or struggles with gold and make it beautiful.

Và với con người cũng vậy. Tất cả mọi thứ mà bạn phải vượt qua không biến cuộc sống của bạn trở nên xấu xí hơn. Mặc dù có vẻ ta đều cảm thấy như vậy khi cố gắng thoát khỏi nó. Nhưng quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, để lấp đầy những vết nứt bằng vàng và làm nó trở nên đẹp hơn.

Ai rồi cũng sẽ là chiếc bát bị vỡ, nhưng ai mới trở thành chiếc bát có đường hoa văn tuyệt đẹp? (Ảnh: tinanime)

You are not broken beyond repair. You can pick yourself up and learn from what’s happened and become a better person from it. Because of the struggle that you’ve been through, you can wear scars proudly as a badge of honor as if to say. Look at what I’ve been through, it made me who I am today. I can get through anything life puts in front of me now.

Không có gì là không thể sửa chữa được. Bạn có thể tự mình vực dậy và học từ những gì đã xảy ra và trở thành một con người tốt hơn. Nhờ những khó khăn đó bạn có thể mang theo bên mình những vết sẹo một cách tự hào như một huân chương danh dự, như một cách thể hiện. Hãy nhìn những gì mà tôi từng trải qua đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tôi có thể vượt qua bất cứ thứ gì cuộc đời đặt ra trước mắt ngay lúc này.

Nobody has had a perfect life and nobody ever will. It’s only up to us if we choose to paint or broken pieces gold and make it beautiful. Don’t be ashamed of what happened to you. Everything what happened to you has happened to you for a reason. So the more we deny, the more we complain and don’t accept what’s happened to us then it doesn’t become useful.

Không có ai có một cuộc sống hoàn hảo, và sẽ chẳng có ai có được điều đó. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào ta để lựa chọn những vết nứt bằng vàng và làm cho nó trở nên đẹp hơn. Đừng xấu hổ bởi những gì đã xảy đến với bạn bởi mọi thứ đều có nguyên do của nó. Vì nếu chúng ta càng chối bỏ, càng không chấp nhận những gì đã xảy ra thì nó cũng sẽ không trở nên hữu ích.

The moment that we accept and find what’s useful in the struggle the things that we’ve been through. That’s just like is painting the cracks in our broken pieces gold turning something that could be ugly into something beautiful and inspiring. When what you have been through is inspiration for other people then it was all worth it. So don’t get stuck on how things used to be.

Giây phút mà ta đón nhận và tìm ra những gì có ích, từ những khó khăn, những thứ mà chúng ta trải qua. Cũng giống như lúc chính ta đang lấp đầy những vết nứt bằng vàng, biến một thứ gì đó bị coi là xấu xí trở nên đẹp đẽ và đầy cảm hứng. Nhờ những gì mà bạn trải qua đã truyền động lực cho người khác nên tất cả đều đáng giá. Vì thế đừng chìm sâu trong quá khứ.

I once heard a quote that said: “Every next level of your life will demand a new you”. And sometimes it takes being broken in order to become that new version of yourself. So if you’re going through hard times, I hope this video can help you or somebody that you love.

Tôi có nghe một câu nói rằng: “Mỗi cấp độ trong cuộc đời đều đòi hỏi con người mới của bạn”. Và đôi khi “sự nứt vỡ’” là không thể tránh khỏi để bạn trở thành con người mới đó của bạn. Vì thế, nếu bạn đang trải qua thời gian khó khăn, tôi hy vọng rằng video này có thể giúp bạn, và những ai mà bạn yêu thương.

Nguồn: Sean Buranahiran, Vietsub by Happy Live

Thiện Nhân