Nghệ thuật rối nước là đặc phẩm văn hoá bản địa dân tộc Việt, phát triển ở hầu hết các làng xã quanh kinh thành Thăng Long và phần lớn các phường rối ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Sự giao hòa giữa con người, thiên nhiên và vạn vật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần sáng tạo nên những loại hình nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, trong nền văn minh lúa nước, nghệ thuật rối nước thể hiện rõ nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng làng xã và đời sống tâm linh của người Việt Nam.

Vietnamese water puppetry is a unique folk art. It’s said that “Not watching a performance of water puppetry means not visiting Vietnam yet”. That’s why water puppetry is a must-see show for tourists in Vietnam. Watching this show can help you escape from your busy life and refresh your minds with unforgettable moments.

  • Vietnamese water puppetry: múa rối nước Việt Nam
  • a unique folk art: nghệ thuật dân gian độc đáo
  • a must-see show: một chương trình nhất định phải xem

Múa rối nước Việt Nam là một nghệ thuật dân gian độc đáo. Người ta nói rằng “Không xem một màn trình diễn mùa rối nước có nghĩa là không đến Việt Nam”. Đó là lý do tại sao múa rối nước là một chương trình không thể thiếu cho các du khách khi đến Việt Nam. Xem chương trình này có thể giúp bạn thoát khỏi cuộc sống bận rộn và làm mới tinh thần của mình với những khoảnh khắc khó quên.

Image result for múa rối nước
(Ảnh: https://mytour.vn)

During the shows, you can only see the puppets and a small folk orchestra of about 7 people; the puppeteers stand behind a curtained backdrop in a pool. All puppets are made of fig wood which goes along well with water. Then they are carved and painted. The themes of the shows are very familiar to Vietnamese people. They focus on the daily life of farmers and common aspects of Vietnamese spiritual life.

  • the puppets and folk orchestra: những con rối và dàn nhạc dân gian
  • go along well with: rất thích hợp với
  • (be) very familiar to: rất quen thuộc với
  • Vietnamese spiritual life: đời sống tinh thần của người dân Việt Nam

Trong các chương trình, bạn chỉ có thể xem những con rối và một dàn nhạc dân gian nhỏ với khoảng 7 người; những người lính đánh thuê đứng đằng sau một bức tranh trong một cái hồ nước. Tất cả các con rối được làm bằng gỗ sung, loại gỗ rất hợp với nước. Sau đó chúng được khắc và sơn. Các chủ đề của chương trình rất quen thuộc với người Việt Nam. Họ tập trung vào cuộc sống hàng ngày của nông dân và những khía cạnh chung của đời sống tinh thần người dân Việt Nam.

Sân khấu múa rối nước tại Hồ Long Trì, Chùa Thầy
Sân khấu múa rối nước tại Hồ Long Trì, chùa Thầy (Ảnh: Nguyễn Đình Thành)

Vietnamese water puppetry has been introduced to many countries all over the world and received much love from audiences. Foreigners don’t understand Vietnamese, but they enjoy the shows because the puppets clearly demonstrate Vietnamese life and culture through their actions. Thang Long Water Puppet Theatre on Dinh Tien Hoang Street near Hoan Kiem Lake is the most popular theatre for water puppetry.

  • (be) introduced to: được giới thiệu đến
  • all over the world: trên khắp thế giới
  • the most popular: phổ biến nhất

Múa rối nước Việt Nam đã được giới thiệu đến nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Người nước ngoài không hiểu tiếng Việt, nhưng họ thích các buổi biểu diễn vì những con rối đã thể hiện rõ nét cuộc sống và văn hoá Việt Nam qua hành động của chúng. Nhà hát Múa rối nước Thăng Long trên đường Đinh Tiên Hoàng gần hồ Hoàn Kiếm là nổi tiếng nhất.

Thiện Nhân (Tổng hợp)