Đối với nhân viên văn phòng, tiếng Anh rất quan trọng. Một người tự tin giao tiếp tiếng Anh nơi công sở sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc. Các bạn hãy cùng học những câu giao tiếp tiếng Anh văn phòng thông dụng qua các đoạn hội thoại trong từng ngữ cảnh sau đây.

Giải quyết khiếu nại

1/ The goods we received were different from the original sample.
Hàng hóa chúng tôi nhận được khác với hàng mẫu gốc.

2/ We were sorry for this delay.
Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này.

3/ That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.

4/ What seems to be the trouble?
Đại khái là có vấn đề gì?

5/ We’ll soon give you a satisfactory reply.
Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.

6/ Our store has a special department to handle customer complaints.
Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.

7/ I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.

8/ We can try and repair it for you.
Chúng tôi sẽ thử và sửa nó lại cho ông.

9/ The pamphlet has the information about our after – sale service.
Cuốn sách nhỏ này có đầy đủ thông tin về dịch vụ hậu mãi của chúng tôi.

10/ We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.

Làm việc nhóm

1/ I’d like to introduce you to the new members of the project group.
Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.

2/ I’m sorry, but I have another appointment.
Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.

3/ That sounds great.
Nghe có vẻ tuyệt đấy.

4/ Can we talk a little bit about the project?
Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?

5/ We’ll take care of the bill.
Chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn.

6/ We’re glad you join us.
Chúng tôi rất vui khi có anh cùng tham gia.

7/ Well, that was a great meal.
Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.

8/ I recommend the rib roast.
Tôi xin đề nghị món sườn nướng.

9/ It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.

10/ Thank you for setting us straight on, true second level of our project.
Cảm ơn vì đã sửa lại các sai lầm trong giai đoạn 2 ở đề án của chúng tôi.

(Sưu tầm)

Xem thêm: