Trộn ngoại ngữ muốn học với tiếng mẹ đẻ chính là bí quyết giúp người Do Thái có thể chinh phục bất kì một thứ tiếng nào mà họ muốn. Loạt bài Ghi nhớ từ vựng qua truyện ngắn theo phương pháp của người Do Thái sẽ giúp độc giả áp dụng cách trộn ngôn ngữ này để học từ mới qua các truyện ngắn một cách hiệu quả.

Touching story about two children in the hospital

Today, I operated on a little girl that was in a car accident. She desperately needed O- blood, which is a bit rare. We didn’t have any available, but her twin brother was at the hospital who had O- blood. I explained to him that it was a matter of life and death – that his sister needed his blood. He sat quietly for a moment, and then said goodbye to his parents. I didn’t think anything of it until after we took the blood we needed and he asked, “So when will I die?” He thought he was giving his life for her. Thankfully, they would both be fine.

Đoạn văn sau khi đã được trộn với tiếng Việt để thực hành ghi nhớ:

Touching story about two children in the hospital

Today, I đã tiến hành phẫu thuật cho một bé gái that was in a tai nạn ô tô. She desperately needed O- blood, which is a bit rare. We didn’t have any available, but her twin brother was ở bệnh viện who had O- blood. I đã giải thích cho cậu bé that it was a matter of sống và chết – that his sister needed his blood. He sat quietly trong chốc lát, and then nói lời tạm biệt với his parents. I didn’t think anything of it until after we took the blood we needed and he asked, “So when will I die?” He thought he was giving his life for her. Thankfully, they would both be fine.

Tham khảo từ mới và cách đọc:

đã tiến hành phẫu thuật: operated on a little girl – /ˈɑː.pə.reɪtid/ /ɑːn/ /ə/ /ˈlɪt̬.əl/ /ɡɝːl/

tai nạn ô tô: car accident – /kɑːr/ /ˈæk.sə.dənt/

ở bệnh viện: at the hospital – /ət/ /ðə/ /ˈhɑː.spɪ.t̬əl/

đã giải thích cho cậu bé: explained to him – /ɪkˈspleɪn/ /tu/ /hɪm/

sống và chết: life and death – /laɪf/ /ənd/ /deθ/

trong chốc lát: for a moment – /fɔːr/ /ə/ /ˈmoʊ.mənt/

nói lời tạm biệt: said goodbye to – /sed/ /ɡʊdˈbaɪ/ /tu/

Dịch nghĩa truyện ngắn: 

Câu chuyện cảm động về 2 đứa trẻ tại bệnh viện

Hôm nay, tôi đã tiến hành ca phẫu thuật cho một bé gái bị tai nạn ô tô. Cô bé rất cần nhóm máu O nhưng rất ít người có. Chúng tôi không có sẵn nhưng người anh trai sinh đôi của cô bé cũng đang ở bệnh viện lại sở hữu nhóm máu này. Tôi đã giải thích cho cậu rằng đây là một vấn đề liên quan tới sống và chết: em gái đang thật sự cần có máu của cậu bé. Đứa nhỏ ngồi yên lặng trong chốc lát rồi nói tạm biệt với bố mẹ. Tôi đã không nghĩ bất kì điều gì về sự việc đó cho tới khi chúng tôi lấy xong lượng máu cần thiết và cậu bé hỏi: “Thế khi nào cháu sẽ chết ạ?”. Cậu bé nghĩ rằng mình đang dành tặng sự sống cho người em gái. Tạ ơn, cả hai đứa nhỏ đều ổn.

Mai An