Trộn ngoại ngữ muốn học với tiếng mẹ đẻ chính là bí quyết giúp người Do Thái có thể chinh phục bất kì một thứ tiếng nào mà họ muốn. Loạt bài Ghi nhớ từ vựng qua truyện ngắn theo phương pháp của người Do Thái sẽ giúp độc giả áp dụng cách trộn ngôn ngữ này để học từ mới qua các truyện ngắn một cách hiệu quả.

Rose for mother

A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away. As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for my mother. But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.”

The man smiled and said, “Come on in with me. I’ll buy you a rose.” He bought the little girl her rose and ordered his own mother’s flowers.

As they were leaving he offered the girl a ride home. She said, “Yes, thank you. Please take me to my mother.” She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave
The man returned to the flower shop, canceled the wire order, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother’s house.

Đoạn văn sau khi đã được trộn với tiếng Việt để thực hành ghi nhớ:

Rose for mother

A man stopped at một cửa hàng hoa to order some flowers to be wired to his mother who lived 200 dặm. As he got out of his car he noticed một cô gái trẻ sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for mẹ cháu. But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.”

The man smiled and said, “Đi vào trong cùng với chú. I’ll buy you a rose.” He bought the little girl her rose and ordered his own mother’s flowers.

As they were leaving he offered the girl lái xe đưa về nhà. She said, “Yes, thank you. Please take me to my mother.” She directed him to a nghĩa trang, where she placed the rose on a freshly dug grave.

The man returned to the flower shop, canceled dịch vụ gửi qua đường bưu điện, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother’s house.

Bạn học từ vựng được in đậm dựa vào 2 đoạn văn trên rồi sau đó chỉ nhìn vào đoạn văn có trộn ngôn ngữ, đọc to nó bằng tiếng Anh toàn bộ, đặc biệt là những từ, cụm từ đã được bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhé!

Tham khảo từ mới và cách đọc

cửa hàng hoa: a flower shop – /ə/ /ˈflaʊ.ɚ/ /ʃɑːp/

200 dặm: two hundred miles – /tuː/ /ˈhʌn.drəd/ /maɪlz/

một cô gái trẻ: a young girl – /ə/ /jʌŋ/ /ɡɝːl/

mẹ của tôi: my mother – /maɪ/ /ˈmʌð.ɚ/

đi cùng trong cùng với chú: come on in with me – /kʌm/ /ɑːn/ /ɪn/ /wɪð/ /mi/

lái xe đưa về nhà: a ride home – /ə/ /raɪd/ /hoʊm/

nghĩa trang: cemetery – /ˈsem.ə.ter.i/

chuyển phát qua đường bưu điện: the wire order – /ðə/ /waɪr/ /ˈɔːr.dɚ/

Dịch nghĩa truyện ngắn

Bông hồng tặng mẹ

Một người đàn ông ghé vào một cửa hàng hoa để mua một bó hoa và gửi qua đường bưu điện cho mẹ anh sống cách đó khoảng 200 dặm. Khi anh bước ra khỏi xe, anh thấy một cô gái đang ngồi bên vỉa hè khóc thút thít. Anh hỏi cô bé có chuyện gì xảy ra và cô bé đáp: “Cháu muốn mua một bông hồng đỏ để tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 xu mà giá một bông hoa hồng tới 2 đô”.

Anh mỉm cười và nói: “Đi vào đây cùng chú, chú sẽ mua cho cháu một bông”. Anh mua cho cô bé một bông hồng và mua một bó hoa gửi cho mẹ.

Khi rời khỏi tiệm hoa, anh ngỏ ý muốn đưa cô bé về nhà. Cô bé nói: “Vâng ạ, cháu cảm ơn. Chú làm ơn đưa cháu đến chỗ mẹ cháu ạ”. Cô bé dẫn anh một mạch đến nghĩa trang, nơi cô bé đặt bông hồng lên một ngôi mộ vừa mới đắp.

Anh quay lại tiệm bán hoa, hủy dịch vụ gửi qua đường bưu điện, cầm bó hoa trên tay và lái xe 200 dặm về nhà mẹ mình.

Hoàng Tuấn