Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

“Code of Revelation” Moves Audience in New York Screening

Bộ phim ‘Mật khẩu’ khiến khán giả xúc động khi trình chiếu tại New York

Code of Revelation, the first production of New Century Film, was screened on April 29, 2018, to 100 residents in Orange County, New York. The film won the Grand Prize Award at the Canada International Film Festival in March 2018.

Watch the film online here.

Ngày 29 tháng 4 vừa qua, bộ phim Mật Khẩu (Code of Revelation), tác phẩm đầu tay của Hãng điện ảnh New Century (Thế Kỷ Mới) đã được trình chiếu cho 100 cư dân Quận Cam, New York. Bộ phim đã giành được giải thưởng lớn tại Liên hoan Phim Quốc tế Canada hồi tháng 3 năm 2018.

Xem phim online tại đây.

The film is based on the testimony of a police officer in China who witnessed the harvesting of organs from a living Falun Gong practitioner in China. The plot unfolds with a business negotiation between a Chinese tech firm and a foreign company, for which a critical document will decide the fate. The document is saved on an employee’s encrypted laptop. When the employee is taken into police custody, the firm needs to decrypt the laptop to recover the document. During this process, a horrifying crime is revealed.

Bộ phim dựa trên lời khai của một sỹ quan cảnh sát ở Trung Quốc đã chứng kiến nạn thu hoạch nội tạng sống từ một học viên Pháp Luân Công tại nước này. Cốt truyện phơi bày cuộc đàm phán giao thương giữa một công ty công nghệ của Trung Quốc và một đối tác nước ngoài. Cuộc đàm phán này thành hay bại được quyết định bởi một tài liệu vô cùng quan trọng. Tài liệu đó được lưu trong máy tính xách tay có mã hóa của một nhân viên. Khi nhân viên này bị cảnh sát bắt giữ, công ty cần phải tìm cách giải mã máy tính để lấy lại tài liệu. Quá trình giải mã này đã tiết lộ một tội ác hết sức kinh hoàng.

Bà Maureen Halahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty quận Cam, cho biết bộ phim giúp nhiều người hơn tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Ảnh: en.minghui.org)

“It was beautiful. It was so professional and so well done. I think what was also very meaningful was that the budget was very low, which proved that the people that worked so hard on it, did it out of their passion and their belief,” said Maureen Halahan, President & CEO of the Orange County Partnership, an organization that fosters economic development in the region.

“Bộ phim rất hay, rất chuyên nghiệp và được thực hiện hết sức thành công. Tôi cho rằng một điều hết sức ý nghĩa nữa là kinh phí làm phim rất thấp. Điều đó chứng tỏ mọi người đã phải rất vất vả, dốc toàn tâm toàn lực và nỗ lực bằng đức tin của mình”, bà Maureen Halahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Công ty quận Cam, một tổ chức thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa khu này nhận xét.

Ms. Halahan added, “It’s very different when people are motivated by passion rather than motivated by financial gain. You need both, but I think that when you’re motivated by passion and your beliefs, it shows right through”.

Bà Halahan nói thêm: “Khi động lực của người ta là niềm đam mê chứ không phải là tài chính thì sự khác biệt là vô cùng lớn. Bạn cần có cả hai, nhưng tôi cho rằng khi động lực của bạn là niềm đam mê và đức tin, nó sẽ thể hiện ra ngay”.

“It moved me. It was extremely touching and honest. My hope is that all the effort and the work that went into it elevate the profile internationally of the persecution that’s going on in China”.

“Nó khiến tôi vô cùng cảm động. Hết sức cảm động và chân thực. Tôi hy vọng rằng mọi nỗ lực và công lao đổ vào đó sẽ đưa chân dung của cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc ra trường quốc tế”.

Touching and Enlightening

Cảm động và khai sáng nhân tâm

Broadway hair designer David Lawrence said that the film was very moving. He added, “The lead character’s story is quite interesting because she has to go through a revelation”.

Nhà thiết kế tóc David Lawrence của hãng Broadway chia sẻ rằng bộ phim vô cùng cảm động. Ông nói thêm: “Câu chuyện của nhân vật chính hết sức thú vị bởi cô ấy đã phải trải qua quá trình giải mã”.

Nhân viên bất động sản Tamara Chant Saltzman (Ảnh: en.minghui.org)

Tamara Chant Saltzman, a real estate agent, reflected, “It was very moving. I was moved to tears, to be honest with you”.

Bà Tamara Chant Saltzman, nhân viên bất động sản, chia sẻ: “Bộ phim vô cùng cảm động. Thành thật mà nói, nó đã khiến tôi rơi lệ”.

Howard Kuperman, former chairman of the New York State Automobile Dealers Association, said he learned a lot from the film and that the screening was a mind-opening, successful debut.

Ông Howard Kuperman, cựu chủ tịch của Hiệp hội Đại lý Ô tô tiểu bang New York, cho biết ông đã biết được rất nhiều thông tin qua bộ phim và rằng buổi chiếu phim này là buổi ra mắt mới mẻ và thành công.

Psychiatric care specialist Carol Kuperman said the film touches on in-depth perspectives of life and is well presented.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần Carol Kuperman nhận xét bộ phim mở ra nhiều chiều sâu của cuộc sống và được thể hiện rất thành công.

Sylvie Acoulon, a therapist, said she knew the film was based on real occurrences in China. “I think it’s really good to let us understand what’s going on,” she said.

Bà Sylvie Acoulon, nhà trị liệu cho hay bà biết bộ phim này dựa trên những sự việc có thật ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ điều hết sức ý nghĩa ở đây là chúng ta được biết những gì đang diễn ra”, bà nói.

Tip of the Iceberg

Phần nổi của tảng băng

Lead actress Hui Yue said she thought about how “when the lead character learned of the persecution and that it was not accepted [by society], and she knew it was wrong, what her normal reaction should have been. Some people said, ‘Your performance was so natural.’ I feel I wasn’t really acting. Rather, I was only presenting my first reaction to the audience”.

Nữ diễn viên chính Huệ Nguyệt chia sẻ cô nghĩ về tình huống “khi nhân vật chính tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công mà [xã hội] không thừa nhận, và biết cuộc bức hại đó là sai trái thì phản ứng thông thường của cô sẽ thế nào. Một số người nhận xét ‘Diễn xuất của cô rất tự nhiên’. Tôi cảm thấy không hẳn là mình đang diễn, mà là, tôi chỉ thể hiện cho khán giả phản ứng của mình khi mới biết những thông tin này mà thôi”.

Assistant Director Yu Fei said the secret video in the final part of the film was based on testimony from an armed police officer in Jinzhou, Liaoning Province. The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) obtained the testimony on forced organ harvesting and published it on December 12, 2009. Follow-up investigations corroborated the existence of the large-scale, systematic crime taking place in China.

Trợ lý đạo diễn Vũ Phi cho biết đoạn video bí mật trong phần cuối của bộ phim là dựa trên lời khai của một sỹ quan cảnh sát vũ trang ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã thu thập được chứng ngôn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và công bố nó vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. Các cuộc điều tra sau đó đã chứng thực sự tồn tại của tội ác mang tính hệ thống trên quy mô lớn đang xảy ra ở Trung Quốc này.

Ông Peter Wei, người phát ngôn của Hãng điện ảnh New Century cho biết, nhiều sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công cần được công khai ra công chúng (Ảnh: en.minghui.org)

Peter Wei, a spokesperson of New Century Film, said there are about 100 million Falun Gong practitioners in China, many of whom have been arrested, detained, tortured, forced to do labor, or killed for their organs. “There are countless stories and endless material. We want to put that material together–very moving stories, too many stories over the past two decades. We want to produce more works using that as a background,” he explained.

Ông Peter Wei, người phát ngôn của Hãng Điện ảnh New Century cho biết có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, rất nhiều người trong số họ đã bị bắt, giam giữ, tra tấn, lao động khổ sai, hoặc giết hại chỉ để lấy nội tạng của họ. “Có vô vàn câu chuyện và vô số tài liệu về cuộc bức hại này. Chúng tôi muốn quy tập những tài liệu đó thành những câu chuyện vô cùng cảm động, có quá nhiều câu chuyện như thế trong hai thập kỷ qua. Chúng tôi muốn sản xuất thêm nhiều tác phẩm hơn nữa dựa trên những câu chuyện đó”.

Từ mới và cấu trúc:

Code of Revelation: mật khẩu

Be screened on: được trình chiếu

Testimony (n) /ˈtes.tə.moʊ.ni/: lời khai

Moving (adj) /ˈmuː.vɪŋ/: cảm động

Custody (n) /ˈkʌs.tə.di/: bị bắt giữ

Foster (v) /ˈfɑː.stɚ/: nuôi dưỡng

Elevate (v) ˈel.ə.veɪt/: nâng, đưa lên cao

Take place: diễn ra

Theo en.minghui.org