Tắc nghẽn giao thông là bài toán đau đầu các nhà khoa học và quản lý. Mật độ xe lưu thông trên đường quá đông và ý thức của những người tham gia giao thông chưa tốt.  

Giải pháp đơn giản để giải quyết tắc đường: ‘thay đổi hành vi con người’. Có thể bằng cách chia sẻ video này để mọi người biết tắc đường như thế nào, tại sao bám sát xe đằng trước là nguy hiểm và lý do chúng ta cần phối hợp để đường xá lưu thông tốt hơn.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Từ vựng:

 • fundamental problem: vấn đề cơ bản
 • on green: khi đèn xanh
 • accelerate: tăng tốc
 • catch the red: gặp đèn đỏ
 • simultaneously: cùng lúc
 • coordination: sự phối hợp # dis-coordination: sự thiếu phối hợp
 • slow reaction times: phản ứng chậm
 • short attention spans: khả năng tập trung ngắn hạn
 • press the pedal: nhấn ga
 • intersection: ngã tư
 • city-sized gridlock cascades: ùn tắc toàn thành phố
 • equal: tương ứng rằng
 • big highways: cao tốc lớn
 • splits and merges: chia làn và nhập làn
 • human reaction times: thời gian phản ứng của con người
 • escape the off-ramp: ra khỏi đường dốc
 • one land highway: cao tốc một làn
 • brake a little: phanh lại một chút
 • a complete stop: dừng hẳn lại
 • a phantom intersection: ngã tư ảo
 • with no wreckage in sight: không có cái nhìn bất mãn
 • mild annoyance: cảm thấy bất mãn
 • on the ring road: trên con đường tròn
 • ouroboros of traffic: vòng tròn ác tắc liên hoàn
 • multi-lane highways: cao tốc nhiều làn
 • over-brake: phanh quá mức
 • a chain reaction: phản ứng dây chuyền
 • stay the same distance: giữ khoảng cách bằng nhau
 • tailgating: đi quá sát xe

The simple solution to traffic: getting human to change their behavior. Perhaps by sharing to show how and why traffic happens, why tali-gator are trouble and how we can work together to make the roads better for all.

Giải pháp đơn giản để giải quyết tắc đường: thay đổi hành vi con người. Có lẽ bằng cách chia sẻ video này để mọi người biết tắc đường như thế nào và tại sao bám sát xe đằng trước là nguy hiểm và vì sao chúng ta cần phối hợp để đường xá lưu thông tốt hơn.

Thiện Nhân