Có vẻ trông giống nhau nhưng Fun và Funny lại có cách dùng và ngữ nghĩa khác nhau.

Funny /ˈfʌn.i/

– Là tính từ, có nghĩa là hài hước, gây cười (humorous).

Ví dụ:

It’s a really funny film.

Nó thật sự là bộ phim hài hước.

– Ngoài ra, nó còn có nghĩa là kì lạ, khó hiểu.

Ví dụ:

I felt funny when I realized everyone was watching me.

Tôi cảm thấy khó khiểu khi tôi thấy mọi người nhìn tôi.

– Nếu bạn muốn diễn tả: ‘Tôi thấy buồn cười’ thì phải nhắc đến cái gây ra cảm giác đó thay vì nói đến chính mình. Ví dụ: ‘That was very funny’ thay vì: ‘I feel very funny’.

Fun /fʌn/

– Là tính từ, người bản xứ dùng để nói về những trò chơi, bữa tiệc khiến mình phấn khích, vui vẻ.

Ví dụ:

The party was very fun.

Bữa tiệc thật sự rất vui vẻ.

– Khi là danh từ, nó thường đi với từ ‘have’.

Ví dụ:

Have fun!

Vui vẻ nhé!

Thảo An