Trong bài học này, chúng ta sẽ được học một số cách khác nhau để đặt câu hỏi “Where are you from?” (Bạn đến từ đâu?)

Thứ nhất, “Where are you from?” có thể có rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể là “What city are you from?” (Bạn đến từ thành phố nào?) hoặc “What state are you from?” (Bạn đến từ bang nào?).

Thực tế, người Mỹ thường xuyên hỏi nhau câu này để biết người kia đến từ nơi nào ở nước Mỹ. Tất nhiên, nó cũng có nghĩa “What country are you from?” (Bạn đến từ đất nước nào?)

Nếu bạn muốn trả lời câu hỏi này, có hai cách:

Bạn có thể nói: “I’m…” + quốc tịch của mình.

Ví dụ: “I’m Japanese” (Tôi là người Nhật)

Hoặc “I’m Vietnamese” (Tôi là người Việt Nam)

Hoặc bạn có thể nói “I’m from…” + đất nước bạn từ đấy đến.

Ví dụ: “I’m from Italy” (Tôi đến từ nước Ý)

Nếu bạn đến từ một thành phố hoặc địa điểm nổi tiếng, bạn cũng có thể trả lời như vậy.

Ví dụ: “I’m from Beijing” (Tôi đến từ Bắc Kinh)

Tuy nhiên, người Mỹ sẽ không hỏi “What country are you from?” (Bạn đến từ đất nước nào?) hay thậm chí là “Where are you from?”.

Trong đa phần các tình huống thông thường, họ sẽ hỏi theo một cách đơn giản hơn: “Where you from?” – cũng giống như “Where are you from?”, nhưng từ “are” đã được bỏ đi.

Tất nhiên, ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, câu hỏi đó có thể được hỏi gián tiếp cho lịch sự.

Cụ thể, họ có thể hỏi bạn có phải bạn đến từ đất nước mà họ gặp bạn ở đấy không.

Ví dụ, nếu bạn gặp ai đó ở New York, họ có thể hỏi bạn là: “Bạn đến từ New York à?”

Rất nhiều vùng ở nước Mỹ là nơi đa văn hóa, nên cách hỏi như trên tránh được những hiểu lầm có thể gây bối rối. Bạn có thể trả lời câu hỏi đấy tương tự như cách bạn trả lời câu “Where are you from?”. Chỉ cần thêm từ “No” ở phía trước. Ví dụ: No + I’m + quốc tịch – “No, I’m French.”

Hoặc: No + I’m from + country – “No, I’m from Russia.”

Bởi vì nước Mỹ rất lớn, nên những người bạn gặp có thể rất tự hào về nơi mà họ sinh ra. Nếu bạn hỏi họ đến từ đâu, họ có thể trả lời rằng: “West Coast”, hoặc “East Coast”, hoặc “California”, hoặc “the South” hoặc “the Midwest”.

Nếu họ trả lời theo cách đó, thì thường là họ rất thích thú với việc nói về nơi họ đến và việc nơi đó đặc biệt thế nào.

Yến Nga (biên dịch)