Nếu bạn muốn nhanh chóng có thể giao tiếp tiếng Anh thì học những câu giao tiếp thông dụng sẽ là phương pháp tốt nhất vì nó khá đơn giản và dễ nhớ, tuy nhiên bạn cũng cần áp dụng thực tế nhiều lần để nhớ lâu hơn. Dưới đây là những câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng có thể sử dụng giao tiếp hàng ngày tại nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống.

 1. Bạn phải đi ngay – You’ll have to step on it.
 2. Tôi đang bận – I’m in a hurry.
 3. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? – What the hell is going on?  
 4. Xin lỗi vì đã làm phiền – Sorry for bothering!
 5. Cho mình thêm thời gian – Give me a certain time!
 6. Sến! – Prorincial!
 7. Bạn thật vô phương cứu chữa! – What a piece of work!
 8. Nặng quá, không xách nổi nữa – What I’m going to take!
 9. Cứ như thế này mãi thì … – Just sit here, …
 10. Đã bảo không là không! – No means no!
 11. Mấy giờ bạn phải về? – What time is your curfew?
 12. Chuyện đó còn tùy – It depends.
 13. Nếu chán, tôi sẽ về (nhà) – If it gets boring, I’ll go (home)
 14. Tùy bạn thôi – It’s up to you.
 15. Tiếc quá! – What a pity!
 16. Quá tệ! – Too bad!
 17. Cho tôi thấy con người thực của bạn – Show me your true colors.
 18. Biến khỏi đây – Get out of here.
 19. Có chuyện gì vậy? – What’s up?
 20. Dạo này ra sao rồi? –  How’s it going?
 21. Chắc chắn mà – You better believe it!
 22. Tôi không thể nói chắc – I can’t say for sure.
 23. Đến khi nào? – ‘Til when?
 24. Tin tôi đi – Take it from me.
 25. Dừng tay lại – Break it up.
 26. Cứ tự nhiên – Be my guest.
 27. Thật là nực cười! – What a dope!
 28. Thật là thảm hại! – What a miserable guy!
 29. Trông ông vẫn còn phong độ chán! – You haven’t changed a bit!  
 30. Để tôi đem nó đi khoe với mọi người – I’ll show it off to everybody.
 31. Cuộc sống thật là phức tạp – Life is tough!
 32. Cho tôi một lí do – Give me a reason.
 33. Nhìn xung quanh bạn – Look around you.
 34. Giá cắt cổ – Pay through the nose.
 35. Thành thật với chính mình – Be honest with you.

Xem thêm: