Nếu bạn muốn nhanh chóng có thể giao tiếp tiếng Anh thì học những câu giao tiếp thông dụng sẽ là phương pháp tốt nhất vì nó khá đơn giản và dễ nhớ, tuy nhiên bạn cũng cần áp dụng thực tế nhiều lần để nhớ lâu hơn. Dưới đây là những câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng có thể sử dụng giao tiếp hàng ngày tại nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống.

 1. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? – Do you know what I mean?
 2. Cách này hay cách khác – One way or another
 3. Càng ít càng tốt – The less the better.
 4. Chỉ xem thôi mà! – Just browsing!
 5. Chờ xem – Wait and see.
 6. Cơ hội ngàn năm có một – Once in a lifetime chance
 7. Cứ từ từ! – Take your time!
 8. Giải thích đi – Explain yourself.
 9. Gian nan mới hiểu bạn bè – A friend in need is a friend indeed.
 10. Hãy thực tế đi! – Get real!
 11. Không dính dáng gì đến tôi! – That’s nothing to me!
 12. Không đùa đâu! – No kidding!
 13. Liệu cơm gắp mắm – Cut your coat according to your clothes.
 14. Mặc xác nó! Let it be!
 15. Mình kẹt tiền rồi – I am in a tight spot.
 16. Nhàn cư vi bất thiện – Doing nothing is doing ill.
 17. Có gì mới nhớ báo cho tôi – Keep me in the loop
 18. Nó rất dễ – It’s a piece of cake.
 19. Sửa chữa sai lầm – Right the wrong.
 20. Tham thì thâm – Grasp all, lose all.
 21. Thắt dây an toàn của bạn vào đi – Keep your seat belt on.
 22. Thật thà là cha quỷ xứ – Honesty is the best policy.
 23. Thực tế đi! – Face it!
 24. Tôi cảm thấy buồn – I feel blue
 25. Tôi chết chắc rồi – I’m really dead
 26. Tôi không kiềm chế được – I just couldn’t help it.
 27. Tôi sẽ tham gia (bất cứ thứ gì) – Tôi đồng ý – I’ll be down (I’m in)
 28. Từng bước một – Step by step.
 29. Tư tưởng lớn gặp nhau – Great minds think alike.
 30. Vậy thì làm đi – So be it.
 31. Đây cũng vậy – Same here
 32. Đồ tồi! – You bastard!
 33. Đừng có nhúng mũi vào việc đó – Don’t stick your nose in there
 34. Đừng cố sức quá! – Don’t kill yourself!
 35. Đừng thô lỗ – Don’t be crude.

Yến Nga (Tổng hợp)

Xem thêm: