“Family” được coi là một trong những từ đẹp nhất của tiếng Anh. Bạn có biết ý nghĩa đằng sau mỗi chữ cái của nó không?

Family /ˈfæm.əl.i/: gia đình

F: Father /ˈfɑː.ðɚ/: bố

A: And /ən/: và

M: Mother /ˈmʌð.ɚ/: mẹ

I: /aɪ/: con

L: Love /lʌv/: yêu

Y: You /jʊ/: bạn (trong trường hợp này dịch là bố, mẹ)

Khi đặt chúng lại với nhau, ta có câu:

Father and mother, I love you: Bố mẹ à, con yêu bố mẹ

Ý nghĩa của từ Family (Ảnh: ĐKN)

Cùng đọc thêm truyện ngắn dưới đây để cảm nhận nhiều hơn về tình cảm gia đình nhé!

You are my world

Today, my eight-year old son hugged me and said: “You are the best mom in the whole world”. I smiled and replied, “How do you know that? You haven’t met every mom in the whole entire world”. My son squeezed me more tightly and said, “Yes, I have. You are my world”.

Mẹ là thế giới của con

Hôm nay, đứa con trai 8 tuổi của tôi ôm tôi rồi nói: “Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này”. Tôi mỉm cười rồi đáp: “Làm sao con biết? Con đã gặp tất cả những người mẹ trên thế giới đâu”. Con trai tôi ôm tôi chặt hơn và nói: “Con gặp rồi chứ ạ. Mẹ là thế giới của con mà”.

Mai An