Có phải bạn đã từng có rất nhiều kế hoạch nhưng phần lớn đều không được hoàn thành, thậm chí ngay cả những việc rất nhỏ như viết một bức thư hoặc đơn giản là dọn lại tủ quần áo? Video dưới đây chia sẻ bí kíp đơn giản nhưng hiệu quả để trị dứt điểm căn bệnh trì hoãn, cản trở chúng ta thực hiện những ước mơ lớn của mình.

Những câu nói nổi bật trong video:

“We all have amazing things that we tell ourselves that we are going to outside and do, but for the most part we have trouble finding motivation and inspiration to actually go out there and do them. And I’m sure you can relate to this. What finally helped me was this little trick that I learned from a mentor of mine. It’s called 3,2,1 and it’s actually very simple and very effectiveness”.

Chúng ta ai cũng có những điều thú vị mà ta luôn tự nhủ rằng ta phải thực hiện cho bằng được, nhưng hầu hết chúng ta luôn gặp rắc rối để tìm thấy động lực và cảm hứng để thực sự thực hiện chúng. Và tôi chắc rằng bạn cũng thấy thế. Điều cuối cùng đã giúp tôi là một mẹo nhỏ mà tôi học được từ thầy hướng dẫn của tôi. Nó gọi là 3..2…1 và nó thật sự rất đơn giản và rất hiệu nghiệm”.

“The next time you confronted with task that you don’t want to do, even by slightest bit, you start counting down from 3. You go 3..2..1 and one you hit one, you stop what ever you were doing and finish that task. The only rules are that whatever it is has to be something that’s possible and it has to be something that you can do right then and right there at the moment”.

Lần tới khi bạn phải đối đầu với một nhiệm vụ mà bạn không muốn làm, dù chỉ là một chút, hãy bắt đầu đếm ngược từ 3. Sau đó là 3…2…1 và khi bạn đếm tới 1, bạn hãy dừng tất cả những việc bạn đang làm và thực hiện nhiệm vụ này. Quy tắc duy nhất là dù cho là điều gì đi nữa thì cũng sẽ có một điều mà bạn có thể làm. Và phải có một điều gì đó mà bạn phải làm được ngay lập tức”.

“The key to this trick is to make it into a habit. They say that it takes about 21 days form of a habit. However in my personal experience it didn’t take any longer than about a week and a half for this trick to settle in. The key is to apply it to just about every single annoying task that you find through out the day. “Oh the dishes are pilling up. Well 3…2…1 go and wash”.

“Điểm mấu chốt của mẹo nhỏ này là khiến nó trở thành môt thói quen. Người ta nói rằng mất 21 ngày để hình thành một thói quen. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì không lâu hơn 1 tuần rưỡi để biến mẹo này thành thói quen. Chìa khoá là phải áp dụng nó vào mọi nhiệm vụ xuyên suốt trong một ngày”.

“After doing this for a while you’ll find that you met with less resistance every time you count down from 3. And it’s at this point that you’ve unlocked the true potential this trick. The point of this trick was not to give you the ability to build positive new habits”.

“Sau khi thực hiện điều này một thời gian bạn sẽ thấy nó ít khó khăn hơn khi bạn đếm ngược từ 3. Và ở mức độ này bạn đã đạt tới tiềm năng thực sự của mẹo này. Điều quan trọng nhất của nó là đem lại cho bạn khả năng hình thành nên những nói quen mới tích cực”.

Ảnh: unsplash.com

“The key here is to make sure the 3..2…1. is to grained enough in your mind so that when you do say it, no matter what it is that you’ve challenge yourself to do, you will do it. And the same thing can be applied for quitting something negative habits. Things like smoking or drinking. If you grained the 3..2..1 strongly enough in your brain, you can resist those temptation. But the biggest and the hardest thing you have to do make this trick work is to take that FIRST STEP TODAY to start implementing.

“Điểm mấu chốt là khiến 3…2…1  ăn vào trong tâm trí bạn khi bạn nói như thế, bất kể điều gì bạn đang thử thách mình, bạn sẽ làm được nó. Và mẹo này cũng áp dụng để từ bỏ những thói quen không tốt, như hút thuốc, uống rượu. Nếu bạn nhập tâm khiến mẹo  3…2…1 ghi dấu đủ mạnh trong não, bạn có thể cưỡng lại  được sự trì hoãn. Nhưng điều khó khăn nhất và lớn nhất mà bạn phải làm để mẹo này hiệu quả đó là hãy khởi động bước đầu tiên vào ngày hôm nay”.

***

Thế giới có rất nhiều người thành công và họ thật sự xuất sắc, nhưng không phải ai cũng có xuất phát điểm thật xuất sắc với năng lực và trí tuệ tuyệt vời. Trước khi muốn những dự án lớn thành công, thì hãy quản lý thật tốt những dự án nhỏ của bạn.

Hy vọng video trên sẽ truyền thêm cho bạn cảm hứng để chinh phục những mục tiêu của mình!

Thiên Cầm