Với khoảng 2 triệu từ vựng, và cũng là một ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, tiếng Anh có những điều kỳ quặc nhất nhưng lại không thể thay đổi. Chúng ta hãy cùng khám phá các điểm vô lý đầy hài hước trong các từ tiếng Anh sau đây.

1. There is no EGG in EGGPLANT nor HAM in HAMBURGER

Không hề có EGG (trứng) trong EGGPLANT (cà tím) cũng như không hề có HAM (thành phố) trong HAMBURGER.

2. Neither APPLE nor PINE in PINEAPPLE

Cũng không có APPLE (táo) hay PINE (cây thông) trong PINEAPPLE (quả dứa)

3. QUICKSAND can work SLOWLY

QUICKSAND (cát lún) thì lại rất SLOWLY (chậm)

4. BOXING RINGS are SQUARE

BOXING RINGS (đài đấu quyền anh) thì lại SQUARE (vuông) chứ không tròn như chiếc nhẫn (ring)

5. A GEINEA-PIC is neither from GUINEA nor is it a PIG

GEINEA-PIC (chuột lang) cũng không liên quan tới GUINEA (đồng ghine) hay PIG (con lợn)

6. Doesn’t it seem crazy that you can make AMENDS but not one AMEND?

Và có điên rồ không khi bạn có thể MAKE AMENDS (bồi thường) nhưng không thể là MAKE AMEND?

7. If TEACHER TAUGHT, why didn’t PREACHERS PRAUGHT?

Nếu TEACHER (giáo viên) TAUGHT (dạy học), thì tại sao PREACHERS (người thuyết giáo) lại không PRAUGHT?

8. If a VEGETARIAN eat VEGETABLES, what does a HUMANITARIAN eat?

Nếu một VEGETARIAN (người ăn chay) ăn VEGETABLES (thực vật) thì HUMANITARIAN (người theo chủ nghĩa nhân đạo) ăn cái gì…?

9. In what other language do people RECITE at a PLAY and PLAY at a RECITAL?

Có ngôn ngữ nào mà mọi người RECITE (ngâm thơ) ở một PLAY (vở kịch) và PLAY (biểu diễn) ở một RECITAL (cuộc biểu diễn độc tấu) không?

10. We SHIP BY TRUCK but SEND CARGO BY SHIP

Chúng ta SHIP (chuyển hàng) bằng TRUCK (xe tải) nhưng SEND CARGO (gửi hàng hóa) bằng SHIP (tàu)

11. We have NOSES that RUN and FEET that SMELL

NOSE (mũi) thì RUN (chạy) và FEET (chân) thì SMELL (ngửi) là thế nào?

(Nhưng thật ra Nose mà Run tức là nước mũi chảy còn Feet mà Smell là chân bốc mùi nha ^^)

12. We PARK in a DRIVEWAY and DRIVE in a PARKWAY

Chúng ta PARK (đỗ xe) ở DRIVEWAY (đường lái xe vào nhà) và DRIVE (lái xe) ở PARKWAY (đại lộ)

13. And how can a SLIM CHANCE and a FAT CHANCE be the same, while a WISE MAN and a WISE GUY are opposites?

Và tại sao một SLIM CHANCE và FAT CHANCE đều là cơ hội mong manh mà WISE MAN (người uyên bác) lại trái nghĩa với WISE GUY (kẻ hợm hĩnh)

14. You have to marvel at the unique lunacy of a language in which your HOUSE can BURN UP as it BURNS DOWN, and in which you can FILL IN a form by FILLING IT OUT.

Bạn phải ngạc nhiên trước một ngôn ngữ điên rồ nhất khi mà HOUSE (ngôi nhà) của bạn có thể BURN UP (cháy rụi) khi mà nó BURNS DOWN (hỏa hoạn), và khi mà bạn có thể FILL IN (điền vào) một tờ đơn bằng cách FILLING IT OUT (điền vào nó)?

15. And, in closing, if Father is POP, how come Mother’s not MOP?

Và, để khép lại, nếu Father (bố) còn có thể được gọi một cách thân thiết là POP, thì tại sao Mother không được gọi là MOP (khăn lau)? :)

Yến Nga (Tổng hợp)