Lời Ngoại

You’re My Heart, You’re My Soul | Modern Talking

YOU’RE MY HEART, YOU’RE MY SOUL
(Modern Talking)

Deep in my heart there’s a fire burning hot
Deep in my heart there’s desire for a star
I’m dying in motion.It’s my word in fantasy
I’m living in my, living in my dreams.

Ref: You’re my heart, you’re my soul
I’ll keep it shinning every where I go
You’re my heart, you’re my soul
I’ll be holding you forever,staying with you together
You’re my heart, you’re my soul
Yeah!I feel that our love will grow
You’re my heart, you’re my soul
That’s only thing I really know

Let’s look for a star and believe my burning heart
Feeling all right,come open up your heart
I’m keep the candle burning.Let your body melt in mine
I’m living in my, living in my dreams

 

Lời Việt

You’re My Heart, You’re My Soul | Modern Talking

EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH, EM LÀ LINH HỒN CỦA ANH

Sâu trong tim anh ở đó có ngọn lửa bừng cháy
Sâu trong tim anh ở đó có sự khao khát bắt đầu
Anh đang hấp hối trong sự chuyển động. Điều đó là thế giới của anh trong ý nghĩ kì quặc.
Anh đang sống trong anh, sống trong giấc mơ của anh.

Em là trái tim của anh, em là linh hồn của anh
Anh muốn giữ lại điều đó soi sáng mỗi khi anh đi
Em là trái tim của anh, em là linh hồn của anh
Anh muốn được ôm em mãi mãi, cùng em chống đỡ
Em là trái tim của anh, em là linh hồn của anh
Yeah!Anh cảm thấy tình yêu đó của chúng ta nhất định sẽ lớn lên
Em là trái tim của anh, em là linh hồn của anh
Anh thực sự hiểu điều đó duy nhất của riêng anh

Hãy nhìn vì sao và tin trái tim bừng cháy của anh
Cảm thấy hài lòng, đến rộng mở trái tim em
Anh muốn giữ ngọn nến đang cháy. Hãy để em tan trong anh
Anh đang sống trong anh, sống trong những giấc mơ của anh.