When You Believe | Mariah Carey

Khi bạn tin tưởng

Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu
Mà không chắc một ai có thể nghe thấu
Và trái tim ta một bài ca hi vọng
Chúng ta rất hiểu

Giờ đây ta không sợ hãi
Mặc dù ta biết có rất nhiều nỗi lo
Ta đang vượt qua những dãy núi dài
Trước khi ta biết ta có thể

Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Dù cho hi vọng mỏng mảnh
Nó khó có thể bị giết chết
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể đạt được
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng

Trong khoảng khắc của sự sợ hãi
Khi những lời cầu nguyện chỉ là vô hiệu
Hi vọng giống như cánh chim mùa hè
Bay đi quá nhanh

Và giờ tôi đứng ở đây
Trái tim tôi hết sức ngập tràn tôi không thể giải thích
Cố gắng kiếm tìm niềm tin và nói thành lời
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đã nói

Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng (Khi bạn tin tưởng)
Dù cho hi vọng là mong manh
Nó khó có thể tiêu tan
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể vươn tới (Bạn có thể đạt được)
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng

Phép nhiệm màu không đến chỉ vì bạn mong muốn
Và thật quá dễ dàng để đầu hàng sợ hãi
Nhưng khi bạn mù quáng đi vì nỗi đau
Không thể nhìn thấy cách bạn an toàn xuyên cơn mưa
Nhỏ thôi nhưng là tiếng nói vẫn có thể phục hồi
Nói lên rằng tình yêu ở rất gần rồi đấy

Có thể là phép màu nhiệm (diệu kì)
Khi bạn tin tưởng (Khi bạn tin tưởng)
Dù cho hi vọng là mong manh
Nó khó có thể tiêu tan
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể vươn tới (Bạn có thể chạm tới)
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
(Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, bằng cách nào đó)
Bằng cách nào đó bạn sẽ
(Không, không, không, không)
Bạn sẽ đạt được khi bạn tin tưởng
Bạn sẽ đạt được khi bạn tin tưởng
Bạn sẽ đạt được khi bạn tin tưởng
Chỉ cần tin tưởng
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng

Giải thích

 

Grammar
Examples
Translation
-Trạng từ “when” dùng để kết hợp mệnh đề chỉ thời gian với mệnh đề chính trong câu. – When it stops raining, I will go to school.
– I will tell him when I meet him tomorrow.
– Khi trời tạnh mưa, tôi sẽ đến trường.
– Tôi sẽ báo cho anh ta khi tôi gặp anh ta vào ngày mai.
 
 
 
-There + tobe + somebody/ something: Có ai đó/cái gì – There is noboby in the house
– There are many things to finish.
– Không có ai ở nhà.
– Có nhiều thứ phải hoành thành.

Bài tập
When you believe
Many nights we pray
no proof anyone could hear
And our hearts a hopeful song
We barely understood
Now are not afraid
Although we know there’s much to fear
We were moving mountains long
Before we know we
There can be miracles
When you believe
Though is frail
It’s hard to kill
Who know what miracle
You achieve
When you believe
Somehow you will
You will you believe In this time of fear
When prayer so often proves in
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away
And now I am standing
My heart’s so full I can’t explain
Seeking faith and speaking words
I never I’d say
There can be miracles
When you believe (When you believe)
hope is frail
It’s hard to kill
Who know what miracle
can achieve (You can achieve)
When you believe
Somehow you will
You will you believe They don’t always happen when you ask
And easy to give in to your fear
But when you’re blinded by your pain
Can’t see you way safe through the rain
but still resilient voice
Says love is very near
There can be miracles (miracles)
you believe (When you believe)
Though hope is frail
It’s hard to kill
Who know miracles
You can achieve (You can achieve)
When you believe
Somehow you
(Some how, some how, some how)
(Some how you will)
No, no, no
You will when you believe
You will when you believe
You when you believe
Just believe
You will when you believe

Đáp án (full lyric) http://baidich.com/index.php?id=736