LỜI VIỆT

Con đường trở lại với tình yêu

Haley:
Em vẫn đang sống với những hình bóng ám ảnh trong đầu
Em vẫn đang ngủ dưới những đám mây u tối
Em đã từng sống cô đơn như vậy trong một thời gian dài
Luôn nghĩ về quá khứ, và dường như em chẳng thể tiếp tục đi tiếp

Hugh:
Anh vẫn đang che giấu tất cả những hy vọng và những giấc mơ của anh
Chỉ để đề phòng đến một ngày nào đó anh lại cần đến nó
Anh đã đặt thời gian sang một bên, để dành một không gian nhỏ trong tâm hồn anh

Điệp khúc:

Tất cả những gì anh muốn là tìm ra được một con đường để trở lại với tình yêu
Anh chẳng thể vượt qua điều gì khi chẳng có con đường nào để trở lại với tình yêu

Haley:
Em vẫn đang quan sát nhưng những ngôi sao dường như không muốn toả sáng
Em vẫn đang tìm kiếm nhưng chẳng thấy được dấu hiệu gì
Em biết nó đang ở một nơi nào đó ngoài kia
Có một điều gì đó để dành cho tâm hồn em ở ngoài kia

Hugh:
Anh vẫn đang tìm kiếm ai đó để thắp lên ánh sáng đời anh
Không phải ai cũng có thể giúp anh thoát khỏi màn đêm
Anh có thể sử dụng một số chỉ dẫn, và anh đã hiểu những chỉ dẫn của em

Điệp khúc:
Tất cả những gì anh muốn là tìm ra được một con đường để trở lại với tình yêu
Anh chẳng thể vượt qua điều gì khi chẳng có con đường nào trở lại với tình yêu
Và nếu anh mở cửa trái tim mình một lần nữa
Anh hy vọng rằng em sẽ ở bên anh cho đến cuối cuộc đời

Haley:
Có những khoảnh khắc mà em không biết điều đó có phải là sự thật hay không?
Hay là có ai cảm thấy điều đó như cái cách em cảm thấy điều đó không
Em cần có cảm hứng chứ thực sự chứ không phải là một sự dàn xếp khác

Tất cả những gì anh muốn là tìm ra được một con đường để trở lại với tình yêu
Anh chẳng thể vượt qua điều gì khi chẳng có con đường nào trở lại với tình yêu
Và nếu anh mở cửa trái tim mình với em
Anh hy vọng rằng em sẽ cho anh biết phải làm gì
Và nếu em giúp anh bắt đầu một cuộc đời mới
Em biết đấy anh sẽ ở bên em cho đến cuối cuộc đời

GIẢI THÍCH

Structure-cấu trúc
Example – ví dụ
Translation – dịch nghĩa
S + refuse to + V She refuses to help him. Cô ấy từ chối giúp cậu ta.
 
   
S + show + somebody + something He showed me the nearest bookstore. Anh ta đã chỉ cho tôi cửa hàng sách gần nhất.
 
   
S + help +somebody + to V Lan helped me to do my homework. Lan đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
Synomym-từ đồng nghĩa
Example – ví dụ
Translation – dịch nghĩa
Shadow
Darkness
Shade
He was lying in the shade of tree. Anh ta nằm dưới bóng cây.
 
   
Above
Over
The plane was above the clouds. Máy bay ở trên mây.
 
   
Shine
Glow
Gleam
The sun shines bright. Mặt trời chiếu sáng.
Start
Begin
They start on journey. Họ bắt đầu lên đường.
 
   
End
Stop
Finish
Complete
When will the work be complete?
The train stops.
Khi nào công việc ấy sẽ hoàn thành?
Xe lửa dừng lại.

BÀI TẬP

I’ve been living with the shadow overhead
I’ve been sleeping with a cloud above my bed
I’ve been lonely for so
Trapped in the past, I can’t seem to move on
I’ve been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need again someday
I’ve been setting aside time,
To clear a little space in the corners of my mind
All I wanna do is find a way into love
I can’t make it through without a way back into love
Oh oh oh
I’ve been watching but the stars refuse shine
I’ve been searching but I just don’t see the signs
I know that it’s out there
There’s gotta be something for my somewhere
I’ve been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could some direction
And I’m open to your suggestions
All I wanna to do is find a way back into love
I can’t make it through without a way back love
And if I open my heart again
I guess I’m hoping you’ll be there for me in the end
There are moments when I know if it’s real
Or if anybody feels the way I feel
I need inspiration
Not just negotiation
All I wanna do is find a way back into love
I can’t make it through without a way back into love
And if I open my heart to
I’m hoping you’ll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I’ll there for you in the end

Đáp án (full lyrics) http://baidich.com/index.php?id=668