1. No problem: Dễ thôi
 2. No offense: Không phản đối
 3. Not long ago: cách đây không lâu
 4. Out of order: Hư, hỏng
 5. Out of luck: Không may
 6. Out of question: Không thể được
 7. Out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình
 8. Out of touch: Không còn liên lạc
 9. One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác
 10. One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác
 11. Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt
 12. Poor thing: Thật tội nghiệp
 13. Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
 14. Little by little: Từng li, từng tý
 15. Let me go: Để tôi đi
 16. Let me be: Kệ tôi
 17. Long time no see: Lâu quá không gặp
 18. Make yourself at home: Cứ tự nhiên
 19. Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên
 20. My pleasure: Hân hạnh
 21. Make best use of: tận dụng tối đa
 22. Nothing: Không có gì
 23. Nothing at all: Không có gì cả
 24. No choice: Không có sự lựa chọn
 25. No hard feeling: Không giận chứ
 26. Not a chance: Chẳng bao giờ
 27. Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ
 28. No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường
 29. No more: Không hơn
 30. No more, no less: Không hơn, không kém
 31. No kidding?: Không đùa đấy chứ?
 32. Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 33. None of your business: Không phải chuyện của anh
 34. No way: Còn lâu
 35. So so: Thường thôi
 36. So what?: Vậy thì sao?
 37. Stay in touch: Giữ liên lạc
 38. Step by step: Từng bước một
 39. See?: Thấy chưa?
 40. Sooner or later: Sớm hay muộn
 41. That’s all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi
 42. Too good to be true: Thiệt khó tin
 43. Too bad: Ráng chiụ
 44. The sooner the better: Càng sớm càng tốt
 45. Take it or leave it: Chịu hay không
 46. There is no denial that…: không thể chối cãi là…
 47. Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
 48. What is mentioning is that…: điều đáng nói là ….
 49. What is more dangerous,…: nguy hiểm hơn là
 50. Well?: Sao hả?
 51. Well then: Vậy thì
 52. Who knows: Ai biết
 53. Way to go: Khá lắm, được lắm
 54. Why not ?: Sao lại không?
 55. You see: Anh thấy đó

(Sưu tầm)