Cùng học tiếng Anh qua 5 câu danh ngôn thú vị về chủ đề hạnh phúc dưới đây nhân dịp ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 nhé!

1. Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream. – Jim Rohn

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

2. It’s what’s in yourself that makes you happy or unhappy. – Agatha Christie

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

3. Stop waiting for Friday, for summer, for someone to fall in love with you, for life. Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now. – Unknown Author

Đừng trông chờ ngày thứ 6, vào kì nghỉ hè, chờ đợi một ai đó xuất hiện mang đến cho bạn tình yêu hay cuộc sống. Hạnh phúc chỉ đến khi bạn thôi chờ đợi những điều đó và khiến khoảnh khắc này trở nên tuyệt vời nhất.

4. Happiness comes when we stop complaining about the troubles we have and offer thanks for all the troubles we don’t have. – Thomas S. Monson

Hạnh phúc đến khi ta ngừng than vãn về những rắc rối gặp phải trong cuộc sống và biết cảm ơn tất cả những khó khăn ta không gặp phải.

5. Stop worrying about what can go wrong. And get excited about what can go right. – Unknown Author.

Ngừng lo lắng về những điều không hay có thể xảy ra. Và trông đợi vào những gì tốt đẹp đang đến.

Thảo An tổng hợp