Khi cùng bạn bè đi ăn uống, lúc thanh toán chúng ta thường nói những câu như: để mình trả tiền, chia đều nhé,… Vậy trong tiếng Anh chúng được diễn đạt như thế nào?

1. I’ll get this.

Để tôi trả.

2. It’s my treat this time. I’ll pay.

Lần này tôi khao. Tôi sẽ thanh toán.

3. Let me pay this time. You can pay next time.

Để tôi trả lần này. Lần khác cậu trả.

4. Whose round is it?

Đến lượt ai trả tiền nhỉ?

5. This round is on me.

Đến lượt mình.

6. It’s your round.

Đến lượt cậu đấy.

7. We will go Dutch.

Chúng ta Cam – pu – chia nhé.

8. Let’s split it.

Chúng ta chia đi.

9. Let’s share the bill.

Chúng ta chia ra nhé!

10. Keep the change!

Cứ giữ lại tiền lẻ nhé!

Thảo An