Bài hát “Dove high over the storm” (Chim bồ câu vượt bão tố) dựa trên câu chuyện có thật diễn ra tại Trung Quốc nói về một em bé là nạn nhân của cuộc bức hại phi nghĩa.

Tiểu Liên – bông sen nhỏ. Em đã từng có một tuổi thơ rất tươi đẹp tựa như cái tên của mình bên gia đình, nhưng giờ đây chỉ còn là kí ức. Chỉ vì tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn mà ba mẹ em bị bắt đi, em buộc phải thôi học và không chốn nương tựa. Không chỉ riêng em, mà đã biết bao nhiêu bạn nhỏ cũng trở thành trẻ mồ côi. Cuộc bức hại ấy vẫn còn đang diễn ra đến ngày nay.

videoinfo__video3.dkn.tv||df53bb6c2__

Ad will display in 09 seconds

Lời bài hát:

I see you drifting through the veil of night, my lost young child.
These torn clothes and your face is bruised and red, what’s happened child?
Did you say your parents were kidnapped?
No child, your parents can’t be dead!

My little lotus flower, crying in the dark.
Lotus flower, you’ve been starving in the streets, it breaks my heart.
Lotus flower, how can a child they beat, it breaks my heart.

Tôi thấy em lang thang giữa màn đêm, đứa em bé bỏng,
Quần áo em rách nát và khuôn mặt em bầm tím, điều gì đã xảy ra?
Có phải em nói cha mẹ em đã bị bắt cóc?
Không em, cha mẹ em không thể chết được!

Đóa sen bé nhỏ của tôi, đang khóc trong màn đêm.
Đóa sen bé nhỏ, em đang chết đói giữa đường phố, tim tôi quặn lại.
Đóa sen bé nhỏ, họ đánh cả một đứa trẻ như em, tim tôi quặn lại.

Child I will take you in.
Child I will bring you home.
And bring happiness back to you.
No more you’ll suffer alone.

Child we will take you in.
Child we will bring you home.

You’ll be a flower that sees the spring.
Soon a dove flying high over the storm.

Em ơi, tôi sẽ đưa em vào.
Em ơi, tôi sẽ đưa em về nhà.
Và mang hạnh phúc đến cho em.
Em sẽ không phải đau khổ một mình nữa.

Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em vào.
Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em về nhà.

Em là đóa hoa nở giữa mùa xuân.
Chim hòa bình rồi sẽ vượt bão tố.

My young child, you scream each night fearing the monsters will come.
And take your Grandma, just like they broke down your door and took your mom.
Did you say your teacher expelled you?
Even though you get the best grades in school?

My little lotus flower, crying in the dark.
Lotus flower, it’s not wrong to tell the truth, or to be kind.
Lotus flower, how can I stand by silent, your life’s on the line?

Em bé bỏng ơi, em hét lên mỗi đêm vì sợ những con quái vật sẽ tới.
Và đưa bà em đi, cũng như họ đã phá cửa và đưa mẹ em đi.
Có phải em nói thầy giáo em đã đuổi học em?
Ngay cả khi em được điểm tốt nhất ở trường?

Đóa sen bé nhỏ của tôi, đang khóc trong màn đêm.
Đóa sen bé nhỏ, không sai khi nói lên sự thật, hay trở thành người tốt.
Đóa sen bé nhỏ, làm sao tôi lại im lặng được, khi thấy cảnh ngộ em?

Child I will take you in.
Child I will bring you home.
And bring happiness back to you.
No more you’ll suffer alone.

Child we will take you in.
Child we will bring you home.

You’ll be a flower that sees the spring.
Soon a dove flying high over the storm.
Soon a dove high over the storm.

Em ơi, tôi sẽ đưa em vào.
Em ơi, tôi sẽ đưa em về nhà.
Và mang hạnh phúc đến cho em.
Em sẽ không phải đau khổ một mình nữa.

Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em vào.
Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em về nhà.

Em là đóa hoa nở giữa mùa xuân.
Chim hòa bình rồi sẽ bay vượt bão tố.
Chim hòa bình rồi sẽ vượt bão tố.

Từ vựng nổi bật trong bài hát:

  • veil of night /veɪl/ /əv/ /naɪt:  màn đêm
  • kidnap (v) /ˈkɪd.næp/: bắt cóc
  • scream (v) /skriːm/: la hét
  • break down /breɪk/ /daʊn/: đập vỡ
  • expel (v) /ɪkˈspel/: đuổi học

Tuệ Nhi