Thái Bình Thiên Quốc (P.5): Can vương Hồng Nhân Can

Thái Bình Thiên Quốc (P.5): Can vương Hồng Nhân Can

Lời toà soạn: Lịch sử 5.000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị ...

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.3)

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.3)

Hoàng đế Quang Trung mất sớm năm 39 tuổi trong bao niềm tiếc nuối khi giấc mộng đưa Đại Việt trở thành cường quốc hàng hải đành dang dở. Hơn 47 năm sau, nước Nam thời Nguyễn trước hiểm hoạ ngoại xâm đã xuất hiện ...

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.2)

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.2)

Hoàng đế Quang Trung mất sớm năm 39 tuổi trong bao niềm tiếc nuối khi giấc mộng đưa Đại Việt trở thành cường quốc hàng hải đành dang dở. Hơn 47 năm sau, nước Nam thời Nguyễn trước hiểm hoạ ngoại xâm đã xuất hiện ...

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.1)

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.1)

Hoàng đế Quang Trung mất sớm năm 39 tuổi trong bao niềm tiếc nuối khi giấc mộng đưa Đại Việt trở thành cường quốc hàng hải đành dang dở. Hơn 47 năm sau, nước Nam thời Nguyễn trước hiểm hoạ ngoại xâm đã xuất hiện ...