Người tín Phật như thế nào thì chiêu mời hoạ, phúc?

Người tín Phật như thế nào thì chiêu mời hoạ, phúc?

Có câu cổ ngữ rằng: “Họa phúc không có lối, con người tự chiêu mời” (Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu). Chiêu mời cát tường hay tai họa, hoàn toàn xem con người khởi tâm động niệm gì. Hủy hoại tượng Phật, cả gia đình ...

Đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử

Đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử

Bà là đại sư xem tướng mặt đầu tiên được ghi vào chính sử trong lịch sử các triều đại Trung Quốc, được gọi là bà tổ tướng thuật. Thuật xem tướng của bà sánh ngang với Viên Thiên Cang. Bà đã từng tiên tri triều ...

Chỉ người nhân đức thì mới nên ở địa vị cao

Chỉ người nhân đức thì mới nên ở địa vị cao

Ở một địa phương mà phong tục tập quán bất hảo, con người thiếu nhân nghĩa thì quan đứng đầu địa phương đó làm như thế nào? Câu chuyện của một vị quan xưa rất đáng để người hiện nay suy ngẫm. Tự mình chăm sóc ...