Bánh Trung Thu: Từ huyền thoại đến phiền toái

Bánh Trung Thu: Từ huyền thoại đến phiền toái

Người xưa ăn bánh Trung Thu khi mùa màng đã kết thúc, chiếc bánh Trung Thu như món lễ vật dâng lên Trời Đất đã ban cho mưa thuận gió hoà. Ngày nay, chiếc bánh Trung Thu đem biếu đã trở thành một biến dị ...