Sau cúp AFF, tinh thần dân tộc sẽ đi về đâu?

Sau cúp AFF, tinh thần dân tộc sẽ đi về đâu?

Năm 2018 có thể nói là năm của bóng đá Việt Nam, cũng vì thế người Việt mới có nhiều dịp để thể hiện lòng tự hào dân tộc đến vậy. Nhưng tính dân tộc có thể làm nên sức mạnh bứt phá của quốc ...