Ma túy đá và cuộc chơi ảo giác: Trai nước Nam làm gì?

Ma túy đá và cuộc chơi ảo giác: Trai nước Nam làm gì?

Ngày xưa người ta ôm bàn đèn, phê pha, bay bổng để tìm kiếm chút lãng mạn, ra dáng văn nhân. Thế cũng đã bị coi là hạng “rởm đời”, “văn nhân tìm thơ trong những chỗ tối tăm”. Ngày nay, người ta không còn ...