Khổng Tử: Tấm lòng của một bậc Thánh nhân (P.1)

Khổng Tử: Tấm lòng của một bậc Thánh nhân (P.1)

Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục thời Xuân Thu và là người sáng lập tư tưởng Nho gia. Cả cuộc đời ông theo đuổi sự nghiệp truyền Đạo, thọ nghiệp, phá giải mê hoặc để hoằng dương Đạo. Khổng Tử miệt mài ...

Cao nhân nhìn thấu hết thảy chuyện thế gian

Cao nhân nhìn thấu hết thảy chuyện thế gian

Mặc Tử là người nước Tống thời Chiến Quốc, từng đảm nhiệm chức đại phu nước Tống. Ông thường biên soạn trước tác các kinh điển, bên cạnh đó ông cũng đặc biệt cần mẫn với việc tu luyện theo phương thuật Đạo gia, đề ...

Càng mù mờ càng tự phụ, càng tự phụ càng mù mờ

Càng mù mờ càng tự phụ, càng tự phụ càng mù mờ

Cặp mắt thịt này sức nhìn thua mắt chim ưng. Cái mũi này sức ngửi thua chó sói. Đôi tai này sức nghe chẳng bằng dơi... mà lại cứ khăng khăng phải chờ những giác quan ấy xác nhận rồi mới tin là thật, thì ...

Tết Trung Thu có nguồn gốc như thế nào?

Tết Trung Thu có nguồn gốc như thế nào?

Về nguồn gốc Tết Trung Thu, có người dẫn các thư tịch cổ và cho rằng Trung Thu bắt nguồn từ Trung Hoa. Tuy nhiên lại có người cho là từ người Việt cổ, họ dẫn chứng hình ảnh Trung Thu trên trống đồng Ngọc ...