Giấc mộng đâu chỉ là cảnh tượng hư ảo?

Giấc mộng đâu chỉ là cảnh tượng hư ảo?

Mọi người thường nói “mộng ảo”, cho rằng giấc mộng đa phần là cảnh tượng hư ảo. Nhưng có người trong giấc mộng lại nhìn thấy người hay việc gì đó hết sức thực tại, sau đó sự việc còn ứng nghiệm trên thực tế. ...