Nghĩ cho người khác trước, không lo mình bị thiệt

Nghĩ cho người khác trước, không lo mình bị thiệt

Ngày xưa, có một anh học trò nghèo, sống cực khổ tới năm 30 tuổi mà vẫn nghèo xác nghèo xơ. Ban ngày anh phải đi làm mướn để có tiền đi học. Một hôm, anh nghĩ: Ta nghe đồn ngoài biển Đông có hòn đảo ...