Không nói dối là phẩm chất của bậc đại dũng

Không nói dối là phẩm chất của bậc đại dũng

“Nếu không phải vì sợ oai thế hình phạt, vì muốn ăn mày ăn xin sự yêu thương của kẻ khác, hoặc vì muốn ‘ngọt mật chết ruồi’ thì chắc chắn là không có cái lợi gì khác buộc ta phải nói dối ta”. Án Tử ...

3 đặc trưng của người có nội tâm mạnh mẽ

3 đặc trưng của người có nội tâm mạnh mẽ

Khổng Tử từng nói: "Biết rằng khốn cùng là có mệnh, thông đạt là có thời; lâm đại nạn mà không sợ, là cái dũng của Thánh nhân". Theo Khổng Tử, sự kiềm chế của một người phụ thuộc vào nội tâm của anh ta. Mà ...

Bốn điều làm nên phong thủy một gia đình có mệnh phú quý

Bốn điều làm nên phong thủy một gia đình có mệnh phú quý

Một gia đình hài hòa thịnh vượng, người ta sẽ nói rằng nhà này có phong thuỷ tốt. Tuy nhiên, không phải phong thủy dưỡng người, mà là người dưỡng phong thuỷ. Một gia đình phong thủy tốt không thể rời bỏ bốn điều này: Thiện lương ...

Cách ăn nói thể hiện phúc khí của người phụ nữ

Cách ăn nói thể hiện phúc khí của người phụ nữ

Cái miệng là cái duyên cũng là cái vận; có cái miệng biết nhả ngọc phun châu, lại có cái miệng biến thành lời dao kiếm. Bởi vậy, miệng không chỉ là một đường nét trên khuôn mặt, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến ...

Phụ nữ như thế nào mới được đàn ông trân trọng?

Phụ nữ như thế nào mới được đàn ông trân trọng?

Xã hội thay đổi đồng nghĩa với việc quan niệm con người cũng dần dần thay đổi. Tuy nhiên, ở đâu đó, giá trị đạo đức cốt lõi của con người vẫn là bất biến, đặc biệt là phẩm hạnh của người phụ nữ. Khi ...

Nghĩ cho người khác trước, không lo mình bị thiệt

Nghĩ cho người khác trước, không lo mình bị thiệt

Ngày xưa, có một anh học trò nghèo, sống cực khổ tới năm 30 tuổi mà vẫn nghèo xác nghèo xơ. Ban ngày anh phải đi làm mướn để có tiền đi học. Một hôm, anh nghĩ: Ta nghe đồn ngoài biển Đông có hòn đảo ...