Rốt cuộc Hà Bá có lấy vợ thật hay không?

Rốt cuộc Hà Bá có lấy vợ thật hay không?

Người ta thường có câu: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”, ngụ ý là ở địa phận nào thì có vị Thần cai quản ở đó. Qua đó cũng nói lên một triết lý nhân sinh cao đẹp về đức tin của con người ...