6 loại hành vi hao tổn phúc báo, ngày nay ai cũng làm

6 loại hành vi hao tổn phúc báo, ngày nay ai cũng làm

Ngày nay có rất nhiều người năng đi chùa lễ Phật, mong sẽ phát tài, sinh con trai, bệnh tật tai qua nạn khỏi, v.v… Thực ra họa hay phúc đều do con người ta vì những điều mình làm mà ...

Kết thúc

Không còn trang để tải