Sinh viên sư phạm có thể không còn được miễn học phí

Sinh viên sư phạm có thể không còn được miễn học phí

Sinh viên sư phạm ra trường không làm đúng ngành và thất nghiệp rất đông trong khi ngân sách cho các trường sư phạm chênh lệch nhiều so với trường khác. Vào sáng 18/10, tại hội thảo hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục ...