HOT Thuế 0% cho nhiều mẫu xe sẽ về Việt Nam vào tháng 6

Thuế 0% cho nhiều mẫu xe sẽ về Việt Nam vào tháng 6

Dự kiến trong tháng 6 tới, nhiều mẫu xe sẽ quay lại thị trường Việt Nam. Theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA) cho biết, từ đầu năm 2018, các mẫu xe được sản xuất trong khối ASEAN khi nhập khẩu ...

Chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip để an toàn hơn

Chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip để an toàn hơn

Ban soạn thảo đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thống đốc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa cũng như lộ trình chuyển đổi 70 triệu thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip. Ngân hàng Nhà nước vừa ...