Tiêu Điểm

Người Thủ Thiêm chen lấn để được kêu khổ với Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân

Người Thủ Thiêm chen lấn để được kêu khổ với Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân

Biết Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đến thị sát khu tái định cư Bình Khánh, quận 2, TP. HCM, ngay từ sáng sớm người dân Thủ Thiêm đã kéo đến rất đông, với mong được tận tay giao hồ sơ để đư ...