Bóng đá Việt Nam hãy giữ chân HLV Miura

Bóng đá Việt Nam hãy giữ chân HLV Miura

Cho đến giờ này, khả năng HLV Miura ở lại với bóng đá Việt Nam là cực cao. Nhưng vấn đề được đặt ra nằm ở chỗ ông Miura ở lại để được toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn, hay để chịu sự ...