5 tác phẩm đáng chú ý tại LHP Venice 2018

5 tác phẩm đáng chú ý tại LHP Venice 2018

Liên hoan phim Venice lần 75 diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9 tại Italia. Năm nay, có hơn 60 tác phẩm được chọn chiếu tại sự kiện. Trong đó, First man, Non fiction... là những bộ phim nổi bật tham gia tranh giải Sư ...