Bà cụ “kỳ lân” 87 tuổi mọc sừng trên đầu

Bà cụ “kỳ lân” 87 tuổi mọc sừng trên đầu

Mỗi nơi trên thế giới đều có những chuyện lạ không giống nhau, tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) có một bà cụ 87 tuổi tên là Lương Tú Trinh tự nhiên mọc sừng trên đầu. Hai năm trước, trên trán ...

Kết thúc

Không còn trang để tải