Phát hiện chú mèo kỳ lạ có 2 khuôn mặt

Phát hiện chú mèo kỳ lạ có 2 khuôn mặt

Chú mèo con Bettie Bee hiện mới được 11 ngày tuổi, nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng khắp mạng Internet bởi có 2 mặt, 3 mắt, 2 miệng và 2 mũi trên một đầu. ...

Kết thúc

Không còn trang để tải