5 chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 9/2019

Pháp luật 03/09/19, 18:35

Thông tư 40/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, trong tháng 9/2019 sẽ có 05 chính sách về tiền lương chính thức có hiệu lực. Quy định mức thù lao tối đa của giáo viên, người dạy nghề đào tạo trình độ sơ cấp Báo Người Lao Động đưa tin, Thông tư ...