Cách ly hơn 250 người trở về từ Daegu

Khác 27/02/20, 08:15

Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Trị cách ly tập trung 258 người Việt Nam trở về từ Daegu, Hàn Quốc. Daegu là tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc nên tất cả những người trở về ...