Hai tuyến cáp AAG và IA đã sửa xong

Thời sự 04/03/20, 11:27

Ngày 3/3, hai tuyến cáp AAG và IA đã được sửa xong, Internet Việt Nam đi quốc tế trở lại bình thường. Thông tin với ICTnews về tình hình sửa chữa, khắc phục sự cố trên ...